Lenovo ThinkSmart

  • Lenovo ThinkSmart

    Jak usprawnić telekonferencje?

    W obecnych czasach coraz częściej konferencje przeprowadzane są zdalnie. Jest to podyktowane zarówno wpływem pandemii, jak i wygodą oraz potrzebami konsumentów, na ciągle rozwijającym się rynku. Możliwość rozmowy na odległość otwiera drogę do…